Završni članak

USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT „TRAVEL RAY SOFTVER”
Dvanaest mjeseci nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka NEON BJORN d.o.o. za usluge
je u travnju 2018. godine uspješno završila projekt „Travel Ray softver”. Zahvaljujući sufinanciranim
sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ”Operativnog programa konkurentnost i
kohezija 2014. – 2020.”, tvrtka NEON BJORN je uspješno provela investiciju izrade i komercijalizacije
novog softvera i nabavku nove opreme čime je ostvarila unaprijed zadane ciljeve.
Projektom se razvio softver namijenjen turističkim agencijama, posebno onima koji se bave
destinacijskim menadžmentom i MICE-om (meetings, incentives, conferences, events) za rad s
privatnim i poslovnim korisnicima. Softver se koristi kao operativni sustav koji unificira poslovne
procese unutar turističke agencije, nabavu, fakturiranje, izradu ponuda, izvještavanja, analitiku i
automatizira pripremu popratne dokumentacije.
Izrada softvera je uključivala razvoj funkcionalnosti i pripremu i implementaciju dizajna
modula za privatne korisnike (B2C) i poslovne korisnike (B2C), nadogradnju mrežne stranice te izradu
i postavljanje on-line tutoriala.
Kako bi se proizvod komercijalizirao izrađeni su promotivni materijali (promotivni videozapisi,
dizajnirani i tiskani promotivni materijali) i provedeno je on-line oglašavanje softvera putem servisa
Google AdWords i LinkedIn.
Na projektu je radilo 5 zaposlenika – voditelj projekta – Stipan Spajia, računovodstveni i
administrativni referent – Damir Smješka, specijalist za turističko tržište – Vesna Kota, voditelj
marketinga – Neven Rinčić i asistent prodaje – Ravijojla Novaković i Tomislav Benko koji su svojim
radom osigurali uspješnu provedbu projekta.
Za potrebe izvršenja aktivnosti nabavila se nova oprema, nužna za uspostavljanje osnovnih
radnih uvjeta, a uključivala je informatičku opremu i namještaj.
Izvršena je usluga revizije kao potvrda da su troškovi nastali u svrhu provedbe projekta, da su
predviđeni u proračunu projekta te da su u skladu s kriterijima prihvatljivosti troškova koje pripisuje
EU.
Savjetodavnu podršku uspješnoj provedbi projekta (Element Projekta PM) pružila je tvrtka
Speculum d.o.o. Adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima i optimizacijom te planiranjem
novčanog tijeka projekta uz uspješnu provedbu postupaka nabava u sklopu projekta će ostvariti
nadprosječno visoka apsorpcija ugovorenih EU sredstava.
Uspješnom provedbom projektih aktivnosti Korisnik NEON BJORN d.o.o. za usluge ostvario je
speficični cilj projekta: Pospješiti konkurentnost poslovanja NEON BJORN d.o.o. kroz razvoj novog
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke NEON BJORN d.o.o.
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do EU fondova
proizvoda i njegovu komercijalizaciju čime je doprinio i ostvarenju općeg cilja koji se očituje u
povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, ojačanju sposonbosti novoosnovanih
inovativnih poduzeća da prenesu inovativne ideje u tržišno uspješne poduhvate te smanjenju
nezaposlenosti.
I nakon provedbe projekta Korisnik NEON BJORN d.o.o. namjerava koristiti razvijeni softver za
rast poslovanja te stvaranje temelja za daljnja ulaganja i dodatni porast zapošlljavanja.
Nositelj projekta:
NEON BJORN d.o.o. za usluge
Ukupna vrijednost projekta:
1.450.778,08 kn
EU udio u financiranju projekta:
995.343,18 kn
Razdoblje provedbe projekta:
24.04.2017. – 24.04.2018.
Kontakt osoba:
Vesna Kota , +38595 1828 765, ray@travelraysoftware.com
Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr