EU Projekt

Projekt „Travel Ray softver“ koji provodi poduzeće „NEON BJORN d.o.o. za usluge“ sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva „Inovacije novoosnovanih MSP“.

Projektom se nastoji razviti sveobuhvatan i funkcionalan softver specijaliziran za B2B poslovanje (usmjereno poslovnim klijentima) i B2C poslovanje (usmjereno privatnim klijentima) u sektoru turističkih agencija i hotela koji bi pružio potpunu uslugu  i optimizirao poslovne procese te na taj način izbjegao korištenje više nespecijaliziranih softverskih rješenja istovremeno. Predstavljena inovacija je posljedica identificirane tržišne potrebe za optimizacijom poslovnih procesa turističkih subjekata čijim bi se razvojom povećala  njihova konkurentnost na globalnom tržištu.

Projekt je podijeljen u sljedeće elemente:

 • Element 1 – Ulaganje u prilagodbu razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
 • Aktivnost 1.1. Razvoj funkcionalnosti softvera – B2B modul
 • Aktivnost 1.2. Razvoj funkcionalnosti softvera – B2C modul
 • Aktivnost 1.3. Razvoj dizajna softvera – priprema dizajnerskog rješenja
 • Aktivnost 1.4. Razvoj dizajna softvera – implementacija dizajna  

Element 2  – Ulaganje u komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja

 • Aktivnost 2.1. Nadogradnja mrežne stranice
 • Aktivnost 2.2. Izrada i postavljanje online tutoriala
 • Aktivnost 2.3. Izrada promotivnih materijala
 • Aktivnost 2.4. Online oglašavanje

Element 3 – Ulaganje u dodatne aktivnosti

 • Aktivnost 3.1. Nabavka radne opreme
 • Aktivnost 3.2. Ulaganje u razvoj poslovanja

Element 4 – Ulaganje u aktivnosti vezane uz ugovorne obveze

 • Aktivnost 4.1. Revizija projekta

Element V – Promidžba i vidljivost

 • Aktivnost 5.1. Članak na mrežnoj stranici 

Element PM – Upravljanje projektom i administracija

 • Aktivnost 6.1. Upravljanje projektom 

Opći cilj projekta: Podići konkurentnost MSP, okačati sposobnost novoosnovanih inovativnih poduzeća da prenesu inovativne ideje u tržišno uspješne poslovne poduhvate, smanjiti nezaposlenost.

Specifični cilj projekta: Pospješiti konkurentnost poslovanja NEON BJORN-a kroz razvoj novog proizvoda i njegovu komercijalizaciju.

Ukupna vrijednost projekta je 1.450.778,08 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 995.343,18 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 24. travnja 2017. do 24. travnja 2018.

Više informacija:

Vesna Kota

+385 95 182 87 65

ray@travelraysoftware.com

www.strukturnifondovi.com

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779